Indgange til Selskabets og tidsskriftets historie

Grundlaget for Selskabet blev banet under meget beskedne forhold. Efter en række private og ganske uformelle sammenkomster oprettedes Chakoten som forening i 1944 bestående af kun tre medlemmer, Konservator Preben Kannik, Inspektør Sven Erwin Gallaus og Købmand W. Kambro.

I de første år voksede medlemstallet, men man indså hurtigt, at der var behov for et foreningsblad på grund af den fysiske afstand mellem Selskabets medlemmer. Allerede i februar 1946 kunne man udgive det første nummer af tidskriftet med titlen

Chakoten
Medlemsblad for Foreningen af Tinfigursamlere og Uniformshistorikere i Danmark

I de følgende år steg medlemstallet langsomt men sikkert, ikke mindst som følge af de mange udstillinger, som Selskabet åbnede fra begyndelsen af 1950’erne.

Bladet blev fra begyndelsen i 1946 udsendt som et månedsblad i A5 format, men på grund af en svingende mængde materiale forsøgte man i 1958 at ændre på formen ved kun at lade det udkomme 4–5 gange årligt, samt udskifte formatet til A4. Desuden ændredes navnet til Chakot-Nyt.

Det tilskyndede åbenbart til at levere stof til bladet; for allerede senere samme år blev udgivelsen tilbageført til A5 format og de efterfølgende årgange 1959–1961 bestod da af 10–12 numre.

I 1962 ændrede tidsskriftet igen format og lay-out ,idet man herefter satsede på A4 og det blev også den sidste årgang med mere end 4 numre, samtidig med at man fra nr. 5 /1962 ændrede dets navn til Chakoten. Endelig vendte redaktionen tilbage til A5 formatet, som blev anvendt 1977-1981.
I 1966 blev Selskabet slået sammen med Dansk Militærhistorisk Selskab, som dengang var et søsterselskab til Chakoten og for at vise at man nu var et samlet selskab, skiftede tidsskriftet fra 1968 navn til

Chakoten
Dansk Militærhistorisk Selskab

Selskabet og tidsskriftet har siden anvendt dette navn.

Den næste ændring af tidsskriftet skete i 1980’erne, hvor man som noget nyt begyndte at indsætte forskellige militære illustrationer på forsiden. Allerede fra starten havde man anvendt en illustration på forsiden i form af et logo tegnet af Preben Kannik. Logoet forestillede en grenaderchakot for Kongens Regiment i Frederik 6.‘s tid. Den blev påført som et stempel på hvert eksemplar. Da tidsskriftet i 1962 ændredes til A4 format, blev chakoten en overgang suppleret med grenaderen, der bar den. Næste større ændring af tidsskriftet skete i 1997 hvor det for første gang udkom med for- og bagside i farvetryk og endelig i 2008 udkom tidskriftet for første gang trykt helt i farver og med det layout, som læseren nu ser.

Undervejs i tidskriftets historie er der også blevet udgivet en del særnumre omhandlende forskellige emner som f.eks. krigen på Sjælland i 1807, men også om hobbymaterialer, figurstøbning og bemaling. Ligeledes har Selskabet gennem årene udgivet en del farveplancher sammen med tidskriftet.

En omfattende artikel af Selskabets præsident, Hans Chr. Wolter, om Selskabet gennem de 75 år 1944-2019, er bragt i juni 2019 udgaven af tidsskriftet.

En omfattende artikel om tidsskriftets retning og indhold af Selskabets tidligere redaktør og billedredaktør, Claus Mogensen, bringes i decemberudgaven 2019 af tidsskriftet.

(klik på billederne for at se og læse de enkelte blade) 
     
                 1946                                    1958                                 1962

       
               1984                                    1997                                 2008