Sikringsstyrken 1914-1918

Sikringsstyrken 1914 – 1918

Af Steen Jensen og Christian Raun

Formålet med ”1914-Grupperne” er gennem arrangementer og offentlig medvirken, at visualisere perioden 1914-1918 for derigennem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens indsættelse ved Københavns Befæstning – ved forterne på Nordfronten og på Vestvolden.

Grupperne er oprettet inden for rammerne af Dansk Militærhistorisk Selskab, idet virke og beføjelser gennem beslutning af december 2013 er aftalt med Selskabets bestyrelse.

Den danske Sikringsstyrke var Danmarks neutralitetsforsvar under 1. verdenskrig 1914-18. Indkaldelsen af Sikringsstyrken var ikke en mobilisering af Hæren, men en politisk markering af Danmarks vilje til at forsvare Landet – primært de statslige institutioner, regeringen og ikke mindst Kongehuset. Alle symboler på vores nationale ret. Symboler der hvis de forsvandt som følge af en tysk eller britisk besættelse kun betyde at vort land måtte opgives som en selvstændig nation. Det var i hvert fald et scenarie den daværende regering følte de måtte handle ud fra.

Interesse for denne på mange måder særprægede perioden i dansk militærhistorie, opstod bland nogle medlemmer af selskabet i 2009. Samtidigt havde der i Rødovre kommune været gang i en større renovering af en del af Københavns gamle befæstningsanlæg, Vestvolden. Sammen med Rødovre kommunes projekt Oplevelsescenter Vestvolden var der derfor skabt grundlag for et samarbejde og ikke mindst en retablering af nogle af de oprindelige lokaliteter for Sikringsstyrken.

I 2010 og 2013 blev der med venlig hjælp fra Den kongelige Livgarde stillet et antal uniformer til rådighed. Gardens vagtuniformer kunne – og bliver stadig – med nogle tilpasninger bruges som uniformer for fodfolk, artillerister og ingeniører fra tiden før og under Sikringsstyrkens indkaldelse.

Som historisk formidlingsgruppe består Sikringsstyrken i dag af to grupper. Sikringsstyrken 1914-18 på Vestvolden og Sikringsstyrken på Gladsaxefortet. Begge grupper omfatte de forskellige våbenarter der var repræsenteret i styrke. Primært Fodfolket, der den gang lå i kantonnement langs fæstningen og i den mellem Roskilde og Mosede etablerede Tune-stilling, men også Fæstningsartilleriet der bemandede Nordfrontens forter og kanonbatterierne på Vestvolden. Ingeniør detachementer og Forplejnings- og forsyningstropper samt Lægekorpsets folk er naturligvis også en vigtig del af den samlede styrke.

Udrustning og udstyr er på forskellig vis tilvejebragt. Dels gennem medlemmerne egne samlinger af originale genstande fra perioden, men også ved et stort arbejde med at genskabe bl.a. telte af de forskellige typer der var i brug i de lejre der i var anlagt bag Vestvolden.

Grupperne deltager hvert år i Befæstningens Dag, der afholdes den sidste søndag i september, men medvirker også ved arrangementer og events med relation til perioden eller Københavns befæstning.