Chakotens årskonkurrence 2013

Hvert år afhold­er Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab  i fig­urbe­ma­l­ing. Chakotens årskonkur­rence 2013 var et reko­rdår for antal udstillere!

Konkur­rencekat­e­gori Antal fig­ur­er Antal udstillere
Leg­etøjs­fig­ur­er 5 5
Enkeltfigurer/rytterfigurer under 65 mm 23 9
Enkeltfigurer/rytterfigurer over 65 mm 11 7
Figurgrupper/vignetter 14 9
Dio­ra­maer og opstillinger 10 8
Fra det “hjem­lige skatkammer” 4 4
I alt 67 42
Vin­dere af Chakotens årskonkur­rence 2013 Førsteplads Anden­plads Tred­je­plads
Best in Show John Winther Hansen: “Svenske Drag­oner i angreb ved Gade­busch, 1712” - -
Leg­etøjs­fig­ur­er Claus Mogensen: “Camel Corps, Gor­dons und­sæt­ningsek­s­pedi­tion, 1884–1885.” John Winther Hansen: “5. Drag­onreg­i­ments Musikkorps” Svend Nielsen: “Chr. 4. og Kirsten Munk”
Fig­ur­er indtil 65 mm Claus Ander­son: “Gen­er­al Cornwallis” John Winther Hansen: “Skånske Carabinieres” Claus Ander­son: “War­rior Bishop”
Fig­ur­er over 65 mm Claus Ander­son: “Alexan­der Nevskis Banner” Uffe Hen­rik­sen: “Marskal Lannes” Uffe Hen­rik­sen: “Marskal Bessieres”
Figurgrupper/vignetter Svend Nielsen: “Napoleon ved Rosette-ste­nen, 1799” Uffe Hen­rik­sen: “1 UK-gruppe” Uffe Hen­rik­sen: “95th Rifles”
Dioramaer/opstillinger John Winther Hansen: “Svenske Drag­oner i angreb ved Gade­busch, 1712” Svend Nielsen: “Fyrst Poni­a­towskis død­sridt, 1813” Uffe Hen­rik­sen: “8 punds kanon­er, 1810”
Fra det hjem­lige skatkammer Aksel Willum­sen: “Lib­er­ty Ship” Don Johansen: “Choko­lade­form Gardist” Claus Ander­son: “Feltsmed­je”