Udklipsark — Dansk Forsvar

Raske drenge (og piger) har leg­et med leg­etøjs­sol­dater lige så længe som sol­dater har fun­dets.
Udformnin­gen af disse leg­etøjs­sol­dater har vari­eret gen­nem tiden alt efter hvad der fandtes af 
mate­ri­aler. 
Tin­sol­dater­ne blev oprindelig støbt af kan­destøbere i skifer­forme, hvori fig­uren var ind­graveret. Egentlig masse­pro­duk­tion beg­y­n­dte i Nürn­berg i 1760’erne, og de små sol­dater blev snart pop­ulært dren­gelegetøj.

Ikke alle havde råd til at købe tin­sol­dater hvor­for Udklip­sarkene blev pop­ulære

Udklip­sark- Dan­marks hær og flåde
Udklip­sark- Dan­marks hær og flåde — sup­ple­ment

Udklip­sark – Danske sol­dater – Infan­teri, Del 1
Udklip­sark – Danske sol­dater – Infan­teri, Del 2
Udklip­sark – Danske sol­dater – Infan­teri, Del 3

Udklip­sark- Dan­sk Artilleri mv. 1941
Udklip­sark-Danske-sol­dater-Artilleri
Udklip Dan­sk Lyskaster

Udklip­sark – _Danmarks Hær og Flaade_ – Hærens Fly­vetrop­per…
Udklip­sark – Fly­verko­rpset
Udklip­sark – Danske fly, cir­ka 1935, Del I
Udklip­sark – Danske fly, cir­ka 1935, Del II

Udklip­sark – Dan­marks Civilbeskyt­telse
CB Poli­ti
CB San­itet
CB Gas