Uniformsplancher – 15. Bataljon, 1889, 1910, 1915 og 1926