Vietnamkrigen med egne øjne — af Jøgen Skakke (2020)

Bogan­meldelse af Lars Eri Kristensen

Doku­men­tarisk erindrings­bog, fra den eneste danske jour­nal­ist Jør­gen Skakke som havde presseko­rt til at følge kri­gens gru­somhed­er på nærmeste hold. . I denne erindrings­bog, hvor vægten helt primært lig­ger på årene i Viet­nam, fortæller den nu 82årige Skakke om disse væsentlige år i sit liv og jour­nal­is­tiske karriere.

Jør­gen Skakke fortæller om den­gang han som den eneste danske jour­nal­ist i peri­oder fra 1960–1971 var reporter hos den amerikanske mil­itære overkom­man­do, Mil­i­tary Assis­tance Com­mand Viet­nam (MACV) i Saigon. Her dækkede han — med fast akkred­i­ter­ing hos den amerikanske mil­itære overkom­man­do — to af de blodig­ste år i Viet­nam-kri­gen. År, hvor der i den vestlige ver­den herskede split­telse i synet på kri­gen, og den vok­sende ven­stre­fløj her­hjemme krævede USA ud af Viet­nam og Dan­mark ud af NATO.

Forhold­ene hos det amerikanske mil­itær var set fra nutidsvinkel meget åbne, og Skakke kunne færdes frit, se, analy­sere og sam­le oplysninger på egen hånd. Illus­tra­tionerne består af egne fotos under begivenhederne.

Skakke hørte ikke til typen, der reporterede fra skjul og sikre hoteller. Gen­nem de over to år han befandt sig i lan­det, var han først kor­re­spon­dent for Jyl­land­sposten, senere for britiske Finan­cial Times, svenske Kväll­sposten og til sidst for DR. Skakke skulle egentlig kun have været i Viet­nam i tre måned­er. Men ophold­et endte med at strække sig ad to omgange fra marts 1967 til august 1968 og igen fra sep­tem­ber 1970 til marts 1971.

I kraft af sit amerikanske presseko­rt fik Skakke adgang til alle lokaliteter i Syd­viet­nam og tilmed lov til at fly­ve med i USA’s nyeste jager­bomber under et angreb og tilbringe to døgn på et amerikan­sk hangarskib, mens dets fly bombe­de i Nord­viet­nam. Hans mil­itære bag­grund var også en hjælp, når han ful­gte amerikanske og syd­viet­name­siske trop­per i jun­glen og under besøg i krigsramte områder

Under sine mange rejs­er rundt om i lan­det med besøg på baser, i byer og lands­by­er skift­ede han grad­vist hold­ning og ind­så håbløshe­den i kri­gen og hul­he­den i de påstående tilt­ag for demokrati, udvikling og bedring af forhold­ene for de civile vietnamesere.

I bogen skil­dr­er Jør­gen Skakke sine oplevelser fra ankom­sten, hvor han stod som ganske grøn i faget, men alligev­el lykkedes med at skabe kon­tak­ter både lokalt og blandt inter­na­tionale kolleger
Efter sin hjemkomst fra Viet­nam fort­sat­te Jør­gen Skakke med at ori­en­tere om Viet­nam-kri­gen som medar­be­jder i Dan­marks Radio, hvor han fratrådte efter en kar­riere på 37 år.

Jør­gen Skakke

Viet­namkri­gen med egne øjne. Erindringer fra den eneste danske jour­nal­ist, som havde presseko­rt til at følge kri­gens gru­somhed­er på nærmeste hold.

Skrive­for­laget, 2020. 255 sider. Illus­tr­eret. 299,95 kr