Artilleriet i mellemkrigstiden

Artilleriet har gennem tiderne deltaget i alle nævneværdige danske krige, men i  1909 ændredes artilleriets  organisation idet 1. Artilleri Regiment ændrer navn til 1. Felt Artilleri Regiment (FAR), af 1. Artilleri Bataljon udvikles Kystartilleri Regimentet og 2. Artilleri Regiment ændrer navn til 2. FAR hvoraf udskilles 3. Artilleri Afdeling 
I 1920 nedlægges Fæstnings Artilleri  Regimentet og i 1923 oprettes så 3. FAR (af 3. Art Afd) samt Kystartilleriet
I 1932 ændres Kystartilleriet til Kystdefensionen under Søværnet. 10. Art Afd oprettes og i 1937 oprettes Luftværns Regimemtet

Med hærordningen af 1932 ændredes 1. Afdeling væsentligt. Hestene blev afløst af motor-køretøjer, som de efterhånden forældede kanoner blev trukket efter. I slutningen af 1930´erne gennemførte afdelingen forsøg med forskellige 105 mm pjecer, men før sådanne kunne anskaffes kom 2. Verdenskrig

5. Artilleriafdeling , ca. 1939

Dansk motoriseret feltartilleri 1940

Dansk hestetrukket feltartilleri 1940

Luftværnsartilleriet indsats i neutralitetsforsvaret 1939-40

Københavns luftforsvar i mellemkrigstiden

Vort _nye_ Luftværnsartilleri

Dansk_Antiluftskyts

75 mm L_30 luftværnskanon M.1914_16