Københavns luftforsvar i mellemkrigstiden

Køben­havns luft­forsvar i mellemkrigstiden