Atlant 3

Rommels inspektion i Hanstholm den 7. december 1943. I midten Rommel og hans flåderådgiver, viceadmiral Friedrich Ruge, mellem dem general v. Hanneken og til højre kommandanten i Hanstholm, orlogskaptajn Dietrich Knippenberg. Bunkermuseum Hanstholm. Ill. fra bogen.

Rommels inspektion i Hanstholm den 7. december 1943. I midten Rommel og hans flåderådgiver, viceadmiral Friedrich Ruge, mellem dem general v. Hanneken og til højre kommandanten i Hanstholm, orlogskaptajn Dietrich Knippenberg. Bunkermuseum Hanstholm. Ill. fra bogen.