Danske soldater under 2. Verdenskrig

I Chakoten-Dansk Militærhistorisk Selskab beskæftiger vi os ikke med politiske holdninger om hvad som er rigtig eller forkert men forholder os kun til militærhistoriske fakta !

Så dette emne vil indeholde artikler om danske soldater som soldater i såvel dansk‑, allieret‑, som tysk tjeneste.

 

Danske soldater i Danmark

The Dan­ish Army of 1940

The Dan­ish Army on April 9th, 1940, Part 1

The Dan­ish Army on April 9th, 1940, Sup­ple­ment to Part 1

The Dan­ish Army on April 9th, 1940, Part 2

The Dan­ish Army on April 9th, 1940, Sup­ple­ment to Part 2

The Dan­ish Army on April 9th, 1940, Part 3

A sum­ma­ry on Dan­ish field and anti-air­craft artillery units…

 

Danske soldater i den Danske Brigade

Den Danske Brigade

 

Danske soldater i udenlandsk tjeneste