Danske soldater under 2. Verdenskrig

I Chakoten-Dansk Militærhistorisk Selskab beskæftiger vi os ikke med politiske holdninger om hvad som er rigtig eller forkert men forholder os kun til militærhistoriske fakta !

Så dette emne vil indeholde artikler om danske soldater som soldater i såvel dansk-, allieret-, som tysk tjeneste.

 

Danske soldater i Danmark

The Danish Army of 1940

The Danish Army on April 9th, 1940, Part 1

The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 1

The Danish Army on April 9th, 1940, Part 2

The Danish Army on April 9th, 1940, Supplement to Part 2

The Danish Army on April 9th, 1940, Part 3

A summary on Danish field and anti-aircraft artillery units…

 

Danske soldater i den Danske Brigade

Den Danske Brigade

 

Danske soldater i udenlandsk tjeneste