Artilleri

artilleri

Artilleri — Dan­sk kanon på Kro­n­borg under Kro­n­borgs bele­jring af svenskerne 1658, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen

Artik­ler om styrk­er der kæm­per ved affyring af tunge mis­siler (eksklu­siv selvkørende materiel)

Dan­sk artilleri i midten af 1800 tal­let
Dan­sk artilleri, cir­ka 1850
Hon­est John raket­sys­temet i Dan­mark 1960–1975
Luftværn­sar­tilleri
Luftværn­sko­r­rek­tør M.1938 Sys­tem Vick­ers Arm­strong Ltd.
Nøglen til Den Danske Hærs behold­ninger – et apro­pos til Luftværn­sar­tilleri­et

Die deutschen Minen­wer­fer und Granaten­wer­fer im Ersten Weltkrieg

Engel­sk Divi­sion­sar­tilleri i 1. og 2. Lon­don Divi­sion, Ter­ri­to­r­i­al Force, 1914–1915
1_2nd Lon­don Heavy Bat­tery, Roy­al Gar­ri­son Artillery, Ter­ri­to­r­i­al Force

Om Hon­ourable Artillery Com­pa­ny, 1914–1916
Roy­al Artillery (Anti-Air­craft Com­mand)

QF 4.7‑in Field Gun
Om den engelske 9,45-tommers skyt­te­gravs­morter
Om den engelske 6‑tommers feltkanon 1914–1940
Om den engelske 6‑tommers haub­itz 1914–1940
Om den engelske 8‑tommers haubits 1915–1940
Om den engelske 9,2‑tommers haubits 1914–1940

 

The King’s Shot af Jeff Dor­man
Om engel­sk jern­baneartilleri under Første Ver­den­skrig
Om engel­sk jern­baneartilleri under Anden Ver­den­skrig
Om engel­sk kys­tar­tilleri, 1910–1940
Om engel­sk luftværn­sar­tilleri, 1914
Om engelske lyskasteren­hed­er og luftværn­sar­tilleri under Første Ver­den­skrig

Den indiske hær – Om bjerg­bat­terier, 1890–1940
Ele­fant­trukket tungt artilleri

Mere om ammu­ni­tions­frem­still­ing i Eng­land under Første Ver­den­skrigOm ammu­ni­tions­frem­still­ing og engelske pub­bers åbn­ingstider

152 mm Haubits Mod­el 1910_30