Opdateringer 01/04–2018

1807 – Kri­gen på Sjælland
Aus der Kolonie_ Abfahrt des Expe­di­tion­sko­rps Johannes von Daressalam
Bema­l­ing af tysk materiel under 2. Verdenskrig
Bema­l­ing, Rus­land, 2. verdenskrig
British Cav­al­ry 1914 by T. Claudius
British North Bor­neo Dyak Police, 1882–1918
Chakoten anno 1946
Dan­sk artilleri i midten af 1800 tallet
Dan­sk artilleri, cir­ka 1850
Dan­sk Gardehusardivisionen
Dan­sk_Husar-Com­pag­ni­et 1737–1746
De spanske hjælpetrop­per – Divi­sio­nen Romana
Den engelske Fel­tuni­form Mod­el 1902
Den hvide krig – Om kri­gen i Alperne 1915–1918
Den indiske hær – Om bjerg­bat­terier, 1890–1940
Die deutschen Minen­wer­fer und Granaten­wer­fer im Ersten Weltkrieg
Dio­ra­maer
Ele­fant­trukket tungt artilleri
Engel­sk bere­dent infanteri
Engel­sk bere­dent infan­teri, Supplement
Engel­sk Divi­sion­sar­tilleri i 1. og 2. Lon­don Divi­sion, Ter­ri­to­r­i­al Force, 1914–1915
Engel­sk ingeniør­ma­teriel – Pon­toon Bridg­ing Equip­ment Mk II
Engel­sk ryt­teri under Første Verdenskrig
Engel­sk sig­nal­ma­teriel – Heliografen
Engel­sk sig­nal­ma­teriel – Mere om heliografer
Engelske estandarter og faner
Engelske felt­bagerier
Engelske og franske fly­ver­styrk­er i Ægypten, 1914–15
Engelske trop­per fra kri­gen i Spanien
Erindringer 1848–1859 af oberst R.W. de Chabert
Felt­to­get i Kamerun, 1914–1916
Fig­ur­er Inspiration
Flad­fig­uren og dens historie
Flåde-egene
For Dan­nebrogs Ære Est­land 1919
Forsvaret af Suezkanalen
Frankrig 1914 – Mobiliseringen
Franske koloni­trop­per fra Mada­gaskar, 1914–1918
Franske og bel­giske enhed­er under felt­to­get i Kamerun, 1914–1916
Franske prin­cip­per fra Første Ver­den­skrig for forsvaret i stillingskrig
Jern­banerne under kri­gen i 1864
Lidt om bemaling
Lord Strathcona’s Horse (Roy­al Cana­di­ans) under Første Verdenskrig
Mere om ammu­ni­tions­frem­still­ing i Eng­land under Første Verdenskrig
Mod­elka­non dan­sk artillerisys­tem 1834 i 54_mm størrelse
NILS ERIC BOESGAARD_ BEMALING AF RUNDMASSIVE FIGURER
OLE HØYER_ OM BEMALING AF FLADE TINFIGURER
Om bel­gisk organ­i­sa­tion og uni­former­ing 1914
Om den engelske 6‑tommers feltkanon 1914–1940
Om den engelske 6‑tommers haub­itz 1914–1940
Om den engelske 8‑tommers haubits 1915–1940
Om den engelske 9,2‑tommers haubits 1914–1940
Om den første træfn­ing mellem engel­sk og tysk kava­leri, den 22. august 1914
Om engelske cyk­lis­ten­hed­er under Første Ver­den­skrig, Del 1
Om engelske cyk­lis­ten­hed­er under Første Ver­den­skrig, Del 2
Om engelske enhed­er under felt­to­get i Kamerun, 1914–1916 – Del 1
Om engelske enhed­er under felt­to­get i Kamerun, 1914–1916 – Del 2
Om engelske enhed­er under felt­to­get i Kamerun, 1914–1916 – Del 3
Om mil­it­sled­eren og anark­isten Bue­naven­tu­ra Durruti
Om The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Supplement
Oper­a­tion BUG – billed­er fra et krigsspil
S. E. GALLAUS_ BEMALING AF TINFIGURER
Sam­tidi­ge uni­forms­beskriv­elser efter Bræstrups efter­ladte papier­er 1813–1814
Sel­sk­a­bets pub­lika­tion­er i anled­ning af årsdagen
Støb­n­ing af en heli­ograf – en udfor­dring af de helt specielle
The Cana­di­an Grenadier Guards under Første Verdenskrig
The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Del 1
The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Del 2
The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Part 1
The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Part 2
The Cana­di­an Motor Machine Gun Brigade, Sup­ple­ment to Part 1 and 2
Tips – _Elefantgræs_ – Hur­tigt og nemt
Uni­formerin­gen af de han­nover­anske og engelske trop­per på Sjælland_1807