Billede 3

Hvis man selv laver sine figurer, starter
man med et simpelt ståltrådsskelet, bøjet i
nogenlunde den stilling, man ønsker figuren.
Figuren bygges op i modellermasse.