Her kommer de danske soldater, 1915

“Her kommer de danske soldater” (1915)

Indscannet af Per Finsted

Kongen holder revy over tropperne efter en stor manøvre.

Kongen holder revy over tropperne efter en stor manøvre.

Indledning

I 1915 udkom hæftet Her kommer de danske soldater med tekst af kaptajn Einar Holm og tegninger af Rasmus Christiansen. Hæftet er i dag en sjælden vare og da jeg fik mulighed for at låne en farvefotokopi, så var det nærliggende at scanne materialet.

Rasmus Christiansens sans for de uniformsmæssige detaljer genkendes blandt andet fra hans to værker om danske militære uniformer Danske Uniformer fra Hær og Flaade (1911) og Supplement til Danske Uniformer fra Hær og Flaade (1916).

Afslutning

Hæftet er et godt tidsbillede – både hvad angår den militære uniformering og udrustning samt den noget overdrevne pædagogik, som den gode kaptajn lægger for dagen i sin tekst.

Herudover er der god inspiration at hente med hensyn til opstilling af tinsoldater – især for samlere af Heyde og Brigadér figurer. Herudover vil en række af plancherne kunne udgøre gode baggrunde for opstillinger.

Så vidt vides mangler der en planche eller tekstside, men jeg har et begrundet håb om, at den på et senere tidspunkt kan føjes til samlingen.
Om det indledende billede
Kongerevyen er sammensat af planche 9 og 10. Detailstudier vil dog afsløre, at de to billeder ikke passer helt sammen, men man får alligevel et indtryk af, hvorledes dette opslag tager sig ud i det originale hæfte.

Kilder

1. Den danske hærs uniformering af Hans Chr. Wolter, Det kongelige Garnisonsbibliotek, København 1985, ISBN 87-981850-0-4.
2. Danske Uniformer fra Hær og Flaade, Tegnede af Rs. Christiansen, Udgivet med tilladelse af Krigsministeriet og Marineministeriet, udgivet af Christian F. Rømer’s Forlag, København 1911.
3. Supplement til Danske Uniformer for Hær og Flaade. Tegnede af Kunstmaler Rs. Christiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsministeriet og Marineministeriet, København 1916.