Danske Uniformer fra Hær og Flaade 1911

Danske Uniformer fra Hær og Flaade, 1911

Indscannet af Per Finsted

Indledning

Så er det lykkedes at låne planch­ese­rien Danske Uni­former fra Hær og Flaade, Teg­nede af Rs. Chris­tiansen, Udgivet med tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marine­m­i­nis­teri­et, udgivet af Chris­t­ian F. Rømer’s For­lag, Køben­havn omkring 1911.

Disse planch­er vis­er det danske forsvar, som det tog sig ud omkring krig­sud­brud­det 1914; sam­men med sup­ple­mentet Sup­ple­ment til Danske Uni­former for Hær og Flaade. Teg­nede af Kun­st­maler Rs. Chris­tiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsmin­is­teri­et og Marine­m­i­nis­teri­et, udgivet af Chris­t­ian F. Rømer’s For­lag, Køben­havn omkring 1916.

Danske Uniformer for Hær og Flaade

Med udgangspunkt i Kilde 1 kan hæftet beskrives således:

Denne ”folde­bog” præsen­ter­er 15 planch­er, der alle er farve­lagt. Den danske mil­itære uni­former­ing omkring 1911 gen­gives ved 12 planch­er med uni­former fra Hæren eller Flå­den samt 3 planch­er over hærens hue‑, ærme- og skulderdistinktioner.

De orig­i­nale planch­er måler ca. 23,5 cm i bred­den og 16 cm i højden.


Kilde
1. Den danske hærs uni­former­ing af Hans Chr. Wolter, Det kon­gelige Gar­nisons­bib­liotek, Køben­havn 1985, ISBN 87–981850‑0–4.