Danske Uniformer fra Hær og Flaade 1911

Danske Uniformer fra Hær og Flaade, 1911

Indscannet af Per Finsted

Indledning

Så er det lykkedes at låne plancheserien Danske Uniformer fra Hær og Flaade, Tegnede af Rs. Christiansen, Udgivet med tilladelse af Krigsministeriet og Marineministeriet, udgivet af Christian F. Rømer’s Forlag, København omkring 1911.

Disse plancher viser det danske forsvar, som det tog sig ud omkring krigsudbruddet 1914; sammen med supplementet Supplement til Danske Uniformer for Hær og Flaade. Tegnede af Kunstmaler Rs. Christiansen. Udgivet med Tilladelse af Krigsministeriet og Marineministeriet, udgivet af Christian F. Rømer’s Forlag, København omkring 1916.

Danske Uniformer for Hær og Flaade

Med udgangspunkt i Kilde 1 kan hæftet beskrives således:

Denne ”foldebog” præsenterer 15 plancher, der alle er farvelagt. Den danske militære uniformering omkring 1911 gengives ved 12 plancher med uniformer fra Hæren eller Flåden samt 3 plancher over hærens hue-, ærme- og skulderdistinktioner.

De originale plancher måler ca. 23,5 cm i bredden og 16 cm i højden.


Kilde
1. Den danske hærs uniformering af Hans Chr. Wolter, Det kongelige Garnisonsbibliotek, København 1985, ISBN 87-981850-0-4.