Militære Enheder

Herun­der hør­er alt hvad der har med mil­itære enhed­er at gøre. Der må tages for­be­hold for at artik­lerne er sam­let igen­nem en årrække, og at der kan forekomme foræld­ede adress­er på mil­itærhis­toriske sam­linger, eller weblinks som er udløbet.