Model produktion – Den flade Tinfigur

Tinsoldater, som vi kender dem, så dagens lys i midten af syttenhundrede tallet, da de første masseproducerede figurer af den prøjsiske konge Frederik den Store og hans garde kom på markedet i Tyskland fremstillet af kandestøber-familien Hilpert i Nürnberg .

Napoleonstiden med dens farveprægtige uniformer og soldaterglæde satte yderligere gang i fantasien og produktionen med det resultat, at tinsoldater i de følgende år blev almindeligt legetøj for borgerskabets børn. Før dette var tinsoldater forbeholdt adelen, det mere velhavende borgerskab samt i uddannelsen af officerer.
Faktisk blev de så almindelige, at H.C. Andersen som bekendt benytter en tinsoldat som hovedpersonen i et af sine mest kendte og elskede eventyr – Den standhaftige Tinsoldat.

De tyske tinsoldater var alle af den allerede fra oldtiden kendte flade type og det var da også en tysker, E. Heinrichsen fra Nürnberg, der fastsatte den nu internationalt anerkendte skala for flade figurer – 30 mm for fodfolk og 40 mm for ryttere – den såkaldte Nürnberg størrelse.
De ”rigtige” flade figurer er næsten alle karton-tynde og er graveret i et meget lavt relief på både for og bagside. Figuren eller figurgruppen støbes i et stykke dvs. at der ikke er dele som skal samles efter støbningen.

Bemalingen af  flade figurer stiller samme krav til kunstneren som hvis det var et fladt lærred han malede på. Figurens ”rundhed” skabes med lys og skygge.

Selve formen til figuren laves også på en anden måde end formen til en rundmassiv figur. Formen til den flade figur laves som regel i 1-2 stykker skifer afhængig om man støber figuren med en flad bagside (1 stykke skifer) eller som en halvrund figur hvor man graverer med henholdsvis den venstre og den højre side af figuren i skiferen (2 stykker skifer) som derefter samles ved støbning.

Selskabets medlemmer sidder hver især inde med en fantastisk viden på mange områder også indenfor modellering og bemaling og gennem tiden har flere medlemmer valgt at dele denne viden med selskabets øvrige medlemmer gennem artikler i selskabets tidsskrift. De følgende links indeholder eksempler herpå: