Sådan Støber man en tinfigur — video

Denne lille video som vis­er støb­nin­gen af en Tin­fig­ur er ikke lavet af sel­sk­a­bets medlem­mer, men er lånt fra Berlin­er Zinnfiguren.