Napoleons tiden / Napoleonic era

 

Napoleon Bonaparte i sin karakteristiske uniform og positur.

Napoleon Bona­parte i sin karak­ter­is­tiske uni­form og positur.

Napoleon­sti­den

er en peri­ode i Frankrigs og Europas his­to­rie, nem­lig årene fra 1799 til 1815 da hær­før­eren og senere Kejs­er Napoléon Bona­parte sad med magten Frankrig.

Peri­o­den er kende­teg­net ved store sociale ændringer i Europa, men også ved nogle af his­to­riens største og berømteste felt­tog og slag. Det er en peri­ode hvor Europa var opdelt i mange små og større kon­geriger og hvor alliancer opstod og forgik.

Napoleons fødest­ed på Korsika

Der­for kan de enkelte lande og kon­gerigers tilhørs­forhold til Frankrig skifte i det føl­gende mate­ri­ale, hvor­for det der­for er opdelt i følgende:

FRANKRIG

ØSTRIG-UNGARN

ENGLAND

ØVRIGE LANDE OG KONGERIGER

DANMARK

KRIGE I PERIODEN 1799–1815

FELTTOG I PERIODEN 1799–1815

BERØMTE SLAG I PERIODEN 1799–1815