Opdateringer 04/04–2018

1_2nd Lon­don Heavy Bat­tery, Roy­al Gar­ri­son Artillery, Ter­ri­to­r­i­al Force
15th Lud­hi­ana Sikhs under Første Verdenskrig
152 mm Haubits Mod­el 1910_30
Askari­er fra Eritrea, 1935–1936 ‑Uni­form­s­planch­er
At lave sine egne figurer…
Besøg i hel­te­byen Volgograd
Bletchely Park
Britiske lend-lease køretøjer
Byen Rocroi og museet
De Væb­nede Styrk­ers Muse­um i Moskva
Den indiske hær – Om træ­nen­hed­er under Første Ver­den­skrig – Del I
Den indiske hær – Om træ­nen­hed­er under Første Ver­den­skrig – Del 2
Den indiske hær 1910–1940 – Om infan­teri­et, Del 1
Den indiske hær 1910–1940 – Om infan­teri­et, Del 2
Den radikale forsvarsmin­is­ter Peter Roche­gune Munch (1870 ‑1948)
Det engelske artilleris museum
Det indiske Expe­di­tionary Force C i Østafri­ka, 1914
En gen­nem­gang af chakoten og dens enkelte dele
Excerpts from Admi­ral N.G. Kuznetsov’s MEMOIRS OF WARTIME MINISTER OF THE NAVY
Fan­er fra King’s African Rifles
Fig­ur­er – British North Bor­neo Dyak Police fra Nos­tal­gia Mod­els (1974)
Fra for­lad­ning til baglad­ning på samme våben
Fre­gat­ten PEDER SKRAM
Gueril­lakri­gen mod Sov­je­tu­nio­nen i de baltiske lande
Indiske enhed­er i Østafri­ka, 1915–1918
Indiske san­itet­sen­hed­er under Første Verdenskrig
Inspi­ra­tion – Britains Lægefigur
Inspi­ra­tion – Hvor­dan det startede
Inspi­ra­tion – Kon­ver­t­er­ing af Britains Rid­ing Sta­ble til vagt­bygn­ing og depotbygning
Inspi­ra­tion – Kon­ver­t­er­ing af Britains Rid­ing Sta­ble – bilag
Irakiske mil­it­sen­hed­er i engel­sk tjen­este, 1915–1955
Jugoslaviske hær i 1941
Julemødet decem­ber 2001
King Edward’s Horse (The King’s Over­seas Domin­ions Regiment)
Krigsspil marts 2002
Kubin­ka kampvognsmuseum
Legion des Volon­taires Francais
Luftværn­sar­tilleri
Luftværn­sko­r­rek­tør M.1938 Sys­tem Vick­ers Arm­strong Ltd.
Luft­waf­fen Muse­um, Berlin
Luft­waf­fen­mu­se­um der Bundeswehr
Mal en streg
Mil­itære enhed­er fra Bermu­da, 1894–1945
Mil­itær­trans­porter i 1913
Minia­turemil­itær 2004
Min­im­il 2005
Musee des Blind­ees i Saumur
Net­tel­becks egen beskriv­else af bele­jrin­gen af Kol­berg 1807
New Zealand occu­pa­tion of Samoa, 29 August 1914a
New Zealand occu­pa­tion of Samoa, 29 August 1914b
Nogle af de indiske enhed­er, der del­tog i Slaget ved Tan­ga, novem­ber 1914, Del 1
Nogle af de indiske enhed­er, der del­tog i Slaget ved Tan­ga, novem­ber 1914, Del 2
Nogle af de indiske enhed­er, der del­tog i Slaget ved Tan­ga, novem­ber 1914, Del 3
Nogle af de indiske enhed­er, der del­tog i Slaget ved Tan­ga, novem­ber 1914, Del 4
Nogle af de indiske enhed­er, der del­tog i Slaget ved Tan­ga, novem­ber 1914, Del 5
Nøglen til Den Danske Hærs behold­ninger – et apro­pos til Luftværnsartilleriet
Oper­a­tion HUSH, 1917 – En fors­mag på D‑dag
Pere Lachaise – En _pilgrimsrejse_ til marskalgravene ved Jens Kris­t­ian Boll
Pol­ish Cav­al­ry in World War 2
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_1del
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_2del
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_3del
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_4del
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_5del
Pol­sk ryt­teri i Anden Verdenskrig_6del
Rejse­brev fra Glas­gow, jan­u­ar 2006
Rejse­brev fra Lon­don – En tur med en DUKW på Themsen
Rejse­brev fra Lon­don, decem­ber 2004
Rejse­brev fra Lon­don, marts 2005
Roy­al Air Force Muse­um, Lon­don (Hen­don)
Roy­al Artillery (Anti-Air­craft Command)
SS-Fallschir­mjäger-Batail­lon 500
Særud­still­ing, Impe­r­i­al War Muse­um – Women at War
The Anglo-Soma­li War 1901–1920
The Guards Museum
The King’s African Rifles
The King’s African Rifles eng
The Legion of Fron­tiers­men under Første Verdenskrig
The Malay States Guides, 1896–1919
The New­found­land Reg­i­ment under Første Ver­den­skrig, Del 1
The New­found­land Reg­i­ment under Første Ver­den­skrig, Del 2
The Pol­ish Insti­tute and Siko­rs­ki Museum
Udstill­ing om 1807
Under­of­fi­cersstokken – et statussymbol!
Ungarsk luftværn­skam­pvogn Nim­rod 40.M
USS Mon­i­tor og CSS Hunley
Val de Grace
Varde Artiller­imu­se­um
Vikinge­bor­gen Fyrkat
Volkssturm
Wargames