Irakiske militsenheder i engelsk tjeneste, 1915-1955

For andre sprog tryk på flaget