Svend Højberg Nielsen (1919-2005)

Svend Viggo Højberg Nielsen blev født den 15. marts 1919 i Valdemarsgade i Århus. Højberg voksede op blandt heste, først ved 3. Dragonregiment i Århus og Tønder, og siden ved Husarregimentet i Næstved, hvor hans far var befalingsmand og senere berider. Så heste var en stor del af unge Højbergs dagligdag og kom til at præge hans kunstnersind i hele hans liv.

Under besættelsen var Højberg medlem af en modstandsgruppe, i øvrigt i samme gruppe som den senere borgmester i Gladsaxe Erhard Jacobsen. I 1946 indtrådte Højberg som værnepligtig ved 1. Feltartilleriregiment. Han blev udtaget til officersaspirant, og i foråret 1947 blev han udnævnt til kornet og overført til 6. artilleriregiment. Efter at han havde gjort tjeneste blandt andet i Tyskland, forlod han forsvaret i 1949 med grad af sekondløjtnant. Han fortsatte herefter i mange år som premierløjtnant i Hjemmeværnet. Gennem en god ven hørte Højberg om Selskabet Chakoten og indtrådte som medlem i 1963. Han var og er her især kendt for sine mange uniformstegninger. Højbergs hovedinteresse i Chakoten var i starten at bemale tinfigurer med oliefarver, men efter at have udviklet eksem over for terpentin, måtte han udelukkende benytte vandbaserede farver.

Dette lagde kimen til hans kendte uniformsplancher. Inspirationen til tegningerne hentede han fra fotos, tegninger, originalgenstande osv. Interessen for et gengive uniformerne så korrekt som muligt gjorde, at han til stadighed op gennem årene gennemså og rettede på sine mange kolorerede tegninger, det er blevet til i årenes løb. Højbergs første artikel i Chakoten blev allerede bragt i 1963 og handlede om Husarkompagniet 1737-1746. Siden fulgte mange flere illustrerede om danske husarer gennem tiden. Men også danske dragoner, skotter fra Bonnie Prince Charles’ tid samt fransk og britisk kavaleri gennem tiderne fangede hans flittige og omhyggelige interesse.

Portræt af Svend Højberg Nielsen

1. Husarregiment 1781, Paukefaner ifl. tegning på rigsarkivet

Svend var et uhyre detaljeorienteret menneske som mest stor glæde delte sin viden med alle.
Dette kom bland andet til udtryk gennem en række hæfter indeholdende uniformstegninger med farvebeskrivelse på både dansk og engelsk som han udgav sammen med den nu  hedengangne hobbyforretning “Model & Hobby”

          Hæftet med Danske Husarer 1963

   

Eksempler på værker af Svend Højberg Nielsen

           Galleri 1 – Danske Husarer 1700 – 1800

          Galleri 2 – Danske Husarer 1800 – 1900

          Galleri 3 – Danske Husarer  1900 – 2000

 Galleri 4 – Øvrige værker