Uniforms- og historieplancher skabt af Selskabets medlemmer

Mange medlemmer er meget interesserede i uniformsplancher. Selskabets første præsident, Preben Kannik, tegnede uniformsplancher til bøger og blade. Desuden tegnede han – mellem 1945 og 1947 – et antal sort-hvide plancher med tilhørende farvebeskrivelser. Tiden var dog ikke moden til videreførelse af arbejdet. Alligevel udarbejdede han en serie farveplancher og fremstillede uniformspostkortene ”Danske Regimenter”. I 1967 fulgte den banebrydende udgivelse ”Alverdens uniformer”.

To af vores medlemmer har skilt sig ud med deres illustrationer. Svend Højberg Nielsen fremstillede et stort antal farveplancher dækkende 13 nationer. Udgangspunktet var hans store viden om husarer.
Chr. Würgler Hansen har fremstillet mange fine illustrationer, der har prydet både
Selskabets tidsskrift og særnumre. Desuden har de fundet vej til vores udstillinger, og
mange er brugt i publikationer uden for Selskabet.

(klik på billederne for mere info)
         

     Preben                     Christian                     Svend                  
     Kannik                     Würgler                     Højberg              
                                       Hansen                       Nielsen