Militærhistorie i mangfoldighed

Da mil­itær His­to­rie i sig selv er et meget bredt emne og Sel­sk­a­bets medlem­mer gen­nem årene både har skrevet, teg­net osv. om et utal af emn­er er det umuligt at dække alle disse med en Jubilæumsudstilling.

Der­for har vi udval­gt et par områder som du kan læse mere om ved at klikke på billederne 

Uniforms- og historieplancher skabt af Selskabets medlemmer

Modelproduktion og modelbemaling

Historieformidling

Selskabets Tidsskrift