Modelprojekter generelt

“Modellering og støbning er ofte noget, der udøves af den enkelte i ophøjet ensomhed inden for hjemmets fire vægge, men det sker dog at flere går sammen om et større projekt. Det skete bl.a. i forbindelse med Selskabets 1807-udstilling hvor 4 medlemmer gik sammen om at bygge dioramaer og flittigt udvekslede figurdele og i høj grad viden om periodens uniformer”

Projekterne kan i grove træk inddeles i Årsfigurer, selskabets egne projekter samt eksterne projekter hvor en eller flere af selskabets medlemmer har ydet bistand i form at viden.

Blandt årsfigurer kan i flæng nævnes:

1955 Årsfigur – Kong Frederik VII ca. 1850

1991 Årsfigur –  Menig Grenader 1761

1998 Årsfigurer – Officer, Underofficer og Menig 1848

2005 Årsfigur – Hestegarder  Kgl Livgarde til hest 1848

 

Blandt Selskabets egne projekter kan i flæng nævnes:

En Kanon fra Slaget på Rheden

2003 Dansk Artilleri system M/1834

 

Blandt eksterne projekter kan nævnes:

Det sidste nye skud på stammen af projekter er ikke et eget projekt fra Chakoten men derimod en serie 28 mm Krigsspil figurer forestillende Dansk-Norsk Fodfolk, Kavalleri og Artilleri 1803-14 fremstillet af Allan og Michael Perry fra Perry miniatures.

Enkelte af Chakotens medlemmer har dog medvirket som konsulenter på projektet på grund af deres store viden på området 

2017  The Perry Achivement – Den Dansk-Norske Hær 1803-14