Modelprojekter generelt

Mod­el­ler­ing og støb­n­ing er ofte noget, der udøves af den enkelte i ophø­jet ensomhed inden for hjem­mets fire vægge, men det sker dog at flere går sam­men om et større pro­jekt. Det skete bl.a. i forbindelse med Sel­sk­a­bets 1807-udstill­ing hvor 4 medlem­mer gik sam­men om at bygge dio­ra­maer og flit­tigt udvek­slede fig­ur­dele og i høj grad viden om peri­o­dens uniformer”

Pro­jek­terne kan i grove træk ind­de­les i Års­fig­ur­er, sel­sk­a­bets egne pro­jek­ter samt eksterne pro­jek­ter hvor en eller flere af sel­sk­a­bets medlem­mer har ydet bis­tand i form at viden.

Blandt års­fig­ur­er kan i flæng nævnes:

1955 Års­fig­ur — Kong Fred­erik VII ca. 1850

1991 Års­fig­ur —  Menig Grenad­er 1761

1998 Års­fig­ur­er — Offi­cer, Under­of­fi­cer og Menig 1848

2005 Års­fig­ur — Hes­te­garder  Kgl Liv­garde til hest 1848

 

Blandt Sel­sk­a­bets egne pro­jek­ter kan i flæng nævnes:

En Kanon fra Slaget på Rheden

2003 Dan­sk Artilleri sys­tem M/1834

 

Blandt eksterne pro­jek­ter kan nævnes:

Det sid­ste nye skud på stam­men af pro­jek­ter er ikke et eget pro­jekt fra Chakoten men der­i­mod en serie 28 mm Krigsspil fig­ur­er forestil­lende Dan­sk-Norsk Fod­folk, Kaval­leri og Artilleri 1803–14 frem­stil­let af Allan og Michael Per­ry fra Per­ry miniatures.

Enkelte af Chakotens medlem­mer har dog med­vir­ket som kon­sulen­ter på pro­jek­tet på grund af deres store viden på området 

2017  The Per­ry Achive­ment — Den Dan­sk-Norske Hær 1803–14