1998 Årsfigurer — Officer, Underofficer og Menig 1848

Års­fig­uren 1998 bestod imod­sæt­ning til tidligere års­fig­ur­er ikke af 1 fig­ur men af hele 3 figurer,
og grun­den til dette er som kun­st­neren bag fig­urene Hel­muth Peipp selv udtryk­te det:

Eine einzelne Fig­ur — der Arme, er wäre so einsam” 

Og da han blev fore­spurgt om de mod­ellerede fig­ur­er ikke var en anelse store, svarede Peipp let­tere pik­eret , at han nu opfat­tede emnet som kun­st­ner­isk. Og hans opfat­telse var, at danskerne var nogle store, kraftige og stærke typer. Et sådant charmerende svar, som blev givet i fuldt alvor, kan man jo kun acceptere 

Fig­ur­erne er en Sec­ondløjt­nant, en under­of­fi­cer med rif­fel og en menig med mus­ket. Alle i den røde udmarchu­ni­form fra 1848.

Alle fig­urene blev lavet med løs hov­ed­bek­læd­ning og blev lev­eret med både en chakot, en felthue og en ungarsk hue, hvorved peri­o­den 1848–49 er dækket. Dis­tink­tion­erne for offi­cer og under­of­fi­cer er de gam­le epaluet­ter som i 1848 hur­tigt blev erstat­tet af felt-epaluetter