2003 Dansk Artilleri system M/1834

Hvis interessen er modelfigurer i danske uniformer er der et problem, for der er kun produceret ganske få, men med lidt snilde kan man konvertere figurer fra andre landes hære, så de kommer til at ligne danske soldater.

Endnu sværere er det dog, når vi taler om artilleri, for der findes ikke ret mange forskellige modeller og de fleste kan ikke konverteres til at ligne danske artilleripjecer.

M/1834 – Front view

Der findes ikke i forvejen detaljerede gengivelser i 54 mm størrelsen af det berømte danske 1834 skytssystem, der anvendtes af den danske hær i de to slesvigske krige, 1848–50 og 1864. Derfor kastede to af selskabets medlemmer, Einar Hansen og Hans Chr. Wolter, sig over den store opgave at skabe en model af en dansk artilleripjece af M/1834 systemet fra bunden af.

Fibigers system

Efter en række omfattende artilleriforsøg indførtes et nyt jernskytsstem, kaldet 1834 eller Fibigers system efter konstruktøren, Jacob Scavenius Fibiger (1793–1861).
Tidligere havde man så at sige altid støbt feltkanonerne i bronze — i Danmark siden 1756 på Frederiksværk. Det nye system markerede på en gang højdepunktet og afslutningen på det glatløbede artilleris historie. System 1834 omfattede alle typer artilleri. Feltartilleriet bestod af 6 og 12 pds. kuglekanoner samt 12 og 24 pds. granatkanoner.
System 1834 var et velegnet og tidssvarende skytssystem, der under Treårskrigen ikke stod tilbage for modstandernes feltartilleri.

M/1834 – set bagfra

Modelleringen blev udført på baggrund af de originale konstruktionstegninger på Tøjhusmuseet i København.

De minutiøst udførte dele blev lagt i rotationsstøbeforme for at opnå den højeste detaljeringsgrad i det færdige resultat.

Modellering: Einar Hansen. Produktion: Hans Chr. Wolter.