2017 The Perry Achivement — Den Dansk-Norske Hær 1803–14

Tre af Sel­sk­a­bets medlem­mer har både skrevet om den dan­sk-norske hær 1803–1814 og bistået det britiske fir­ma Per­ry Minia­tures med frem­still­ing af en omfat­tende serie 28mm fig­ur­er for dan­sk-norsk infan­teri, kava­leri og artilleri inden for perioden.

De sam­lede artik­ler om “The Per­ry Achive­ment — Dan­sk-Norsk Lin­iein­fan­teri, Let infan­teri, Kaval­leri og Artilleri 1803–14” i fuld udgave, som de har været bragt i Sel­sk­a­bets Tidsskrift.

Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 1
Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 2
Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. Part 3

Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 1
Dan­ish & Nor­we­gian Cav­al­ry & Artillery 1803–1814 — Part 2