1991 Årsfigur – Menig Grenader fra Grenaderkorpset 1761

Årsfiguren 1991 er en menig grenader fra “Grenaderkorpset”. Livgardens Tvillingebror, oprettet den 18de september 1701 af Grenaderkompagnierne i de hvervede Fodregimenter:

Livgarden, Dronningen, Prins Georg,Karl Kristian, Sjælland, Fyn, Jylland, Oldenborg, Schwartsel og Mørner.

Korpset deltog i de samme felttog i den store nordiske krig, som Garden til Fods, med hvilket det delte Hæder, Berømmelse og Rang. Grenaderkorpset havde sin plads i slagene på venstre fløj af fodfolkets første træfning og Garden sin plads på højre fløj. Det var både de farligste og fornemmeste poster.

I fredstid havde det altid garnision i København og den 8. august 1768 forenedes det med Garden til Fods til et Regiment på 14 Kompagnier, der i det samme år deltes i 2 afdelinger:’

Garden til Fods & Kongens Livregiment

Der er altså tale om en eliteformation, der har spillet en betydelig rolle i en urolig periode af landets historie.  

Oplægget til figuren er en planche skabt af et af selskabets medlemmer Christian Würgler Hansen, og selve figuren i 54 mm er fremstillet af den spanske figurmager Ramon Labayen.