Jubilæums Gallerier

 

Bedømmelses Komiteen”

Gal­lerierne byg­ger på en serie fotografi­er af mod­eller, der er modelleret/bemalet af Sel­sk­a­bets medlemmer
Udformn­ing og bema­l­ing hvil­er typisk på omfat­tende studi­er af, hvorledes de mil­itære eller civile aktør­er har taget sig ud, og hvor­dan de er indgået i mil­itærhis­toriske sammenhænge,

Claus Ander­s­son
Jens Bar­fod
S.E. Gal­laus
John Winther Hansen
Lasse Hylle­mose
Svend Nielsen
Bri­an Petersen
Chris­t­ian Raun
John Sjøberg
Ole Thure­holm
Hans Chris­t­ian Wolter