Claus Andersson — jubilæumsgalleri 2019

Claus Ander­s­son for­mår at give sine fig­ur­er liv, uanset om det er en old-gam­mel ægypter, en rid­der fra korstogsti­den eller selveste Napoleon. Claus er ikke fik­seret på en bestemt tidspe­ri­ode, men væl­ger ofte usæd­van­lige og spæn­dende figurer.