Anna Palm de Rosa – Plancher og billeder

Anna Palm de Rosa

Anna Sofia Palm de Rosa, född 1859 i Stockholm, död 2 maj 1924 i Italien var en svensk konstnär och landskapsmålare
Redan i de tidiga tonåren fick hon privatlektioner av fadern, Kongl. Hof- och Landskapsmålaren Gustaf Wilhelm Palm.
Vid ett besök på Capri träffade hon sin blivande man, infanterilöjtnanten Alfredo de Rosa, som hon gifte sig med 1901
Se mere på:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Palm_de_Rosa