Billedsamlinger

Efter­hån­den som dig­i­talis­erin­gen af sam­fun­det sæt­ter ind, bliv­er store mængder af billed­sam­linger og andet mil­itært billed­ma­te­ri­ale tilgæn­geligt på net­tet. Men husk nu stadig at spørge om tilladelse!

historischerBilderdienst

flags_of_Germany His­torischer Bilder­di­en­st — tysksprog­et søge­mask­ine til uni­forms­billed­er fra hele ver­den.

NapoleonicSocietyofGeorgia

flags_of_United-Kingdom Georgiens Napoleon­shis­toriske sam­fund har et frem­ra­gen­de gal­leri over franske og rus­siske uni­former.

New York Public Library

flags_of_United-Kingdom New York bib­liotek­ers gal­leri af uni­forms­billed­er.

Napoleonic Guide

flags_of_United-Kingdom Masser af billed­ma­te­ri­ale vedrøren­de Napoleon­skri­gene.

Heraldique Europeenne

flags_of_France Heraldique Européen­ne (tidligere drapeux.org), over­sigt over europæiske mil­itære fan­er 1700–1914.

NARM_location_logo_1

flags_of_United-Kingdom Nation­al Army Muse­um på BBC’s Your­paint­ings.

Fak-foto

flags_of_Denmark Forsvarets sam­ling af billed­er. Bemærk at det kræver tilladelse at bruge billed­erne.