04. Faner, estandarter og heraldik

04. Fan­er, estandarter og heraldik