1994 #2 — Danske infanteriuniformer, 1730-1747 (1)

1994, 2, Danske infanteriunifor- mer 1730-1747 (1)