1997, 2, Danske infanteriunifor- mer, 1699-1712, 2, SH