1998 #4 — Omslag, Bornholmske Milicies uniformer 1795-1817 (2)