Forklaring til Slesvig-Holstenske & Tyske Uniformer 1848–50

Forklaring til Planchen Slesvig-Holstensk og Tyske Uniformer i Galleri 2