Galleri 1 — Englandskrigene

SLAGET VED SEHESTED 1813

Når man om taler Englandskrigene hentyder man normalt til tre separate dele: Slaget på Reden i 1801, Københavns bombardement i 1807 og den efterfølgende kanonbådskrig fra 1807 til 1814. 

Men Den 10. Juli 1813 sluttede Danmark forbund med Frankrig og forpligtigede sig til, når våbenhvilen mellem de store magter ophørte, at stille et korps på 10.000 mand fodfolk, 2.100 ryttere og 40 kanoner til Napoleons rådighed.

[ngg src=”galleries” ids=”36″ display=”basic_thumbnail”]Da krigen mod England, Sverige, Rusland atter begyndte den 16 August, rykkede den lille danske hær under kongens svoger, Frederik af Hessen, ned gennem Holsten for at slutte sig til et fransk Armekorps under Marskal Davout, der lå ved Hamborg.

Men da Napoleon efter slaget ved Leipzig den 18. Oktober 1813 måtte opgive sin stilling langs Elben, trak Davout sine tropper sammen for at holde Hamborg så længe som muligt, og danskerne kunne nu ikke længere vente hjælp fra ham til Holstens forsvar. Det overraskende er at Danmark skulle forsvare Norge i Holsten mod de Allierede. Den svenske Kronprins Carl Johan håbede at omringe Frederik af Hessen, men i den hæderlige kamp på heden ved Sehested den 10 December 1813 slog danskerne sig igennem og nåede Rendsborg vest for Kiel, hvor de indesluttede sig i fæstningen.