Hans I Hansen

HANS I  HANSEN

I marts måned 2016 mist­ede vi vort mangeårige medlem  Hans I. Hansen.

Hans var et utrolig ven­ligt men­neske og mødte tro­fast op til næsten hvert eneste møde i Sel­sk­a­bet. Altid inter­esseret og imødekommende.

Jeg er ked af, at jeg ikke kan skrive ret meget om Hans. Jeg opfat­tede ham som et beske­dent men­neske, der ikke for­t­alte meget om sig selv. Vi snakkede altid sam­men ved møderne og ved vores aktiviteter i ”Sikringsstyrken”, men set i bak­spe­jlet var Hans nok mere den gode lyt­ter og for­t­alte sjældent om sine egne inter­ess­er.  Hans var hyggelig og man følte sig altid godt tilpas i hans selskab.

Hans var en flit­tig gæst på loppe­marked­er og mil­i­tari­amess­er, som han besøgte for at sup­plere sin omfat­tende sam­ling af sol­dater­fo­tos.  Han havde over 5000.

Desu­den sam­lede Hans på mil­itære stofmærker.

”Sikringsstyrken på Vestvold­en” havde også stor glæde af Hans’ delt­agelse. En tid­stypisk sol­dat, der med stor ans­vars­be­v­id­s­thed passede ”butikken” i Artiller­ima­gasinet – og sørgede for at der kom penge i kom­pag­nikassen til ind­køb af mere udstyr.

Vi vil savne Hans’ hyggelige og stil­færdi­ge væsen.

Chris­t­ian Raun

Vicepræsi­dent