Billeder tagget "danmark-1848-feltartilleriet-forprodsning-til-feltlavet-af-fibigers-skytssystem"