Nyt på hjemmesiden 2016

 

20/12–16 Chakotens Jule­hik­sen 2016
11/11–16 2 gal­lerier til­fø­jet: John Sjöberg & Claus Ander­s­son
04/11–16 Årspro­gram 2017 udgivet
04/11–16 Nyt kalen­der­mod­ul til­fø­jet
15/10–16 Anvis­ningssalg til­fø­jet
15/10–16 Nyheds­brev #11 til­fø­jet
16/09–16  Punk­tet Krigsspil udvidet og mate­ri­aler til­fø­jet
11/09–16  2 Gal­lerier til­fø­jet: John winther Hansen & E.Hald
11/09–16  Anna Palm de Rosa Planch­er til­fø­jet
22/08–16 Befæst­nings­da­gen 2016 Glad­sax­e­fortet
23/07–16 En ryt­terof­fi­cers erindringer — til­fø­jet
23/07–16 Aux­il­lær korpset uni­form­s­planche til­fø­jet
23/07–16 Artikel Napoleons fødest­ed til­fø­jet
23/07–16 En ryt­terof­fi­cers erindringer — til­fø­jet
23/07–16 Aux­il­lær korpset uni­form­s­planche til­fø­jet
23/07–16 Artikel Napoleons fødest­ed til­fø­jet
20/07–16 Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. The Per­ry Achieve­ment — til­fø­jet
20/07–16 Menu struk­tur ændret -
flere under­punk­ter til­fø­jet under Mil­itærhis­to­rie
06/07–16 Uni­for­mens anato­mi til­fø­jet
04/07–16 Nyheds­brev #8/Juli 2016 til­fø­jet
18/05–16  Rye’s brigade og Lægsrulle til­fø­jet
18/05–16  Nyheds­brev #7/juni 2016 til­fø­jet
15/05–16  Befæst­nings­da­gen 2015 på Glad­sax­e­fortet til­fø­jet
15/05–16  Hærens grad­stegn 1911–23 til­fø­jet under 1914-Glad­sax­fortet
14/05–16  1914-grup­perne ændret til højere liggende hier­a­ki
24/04–16  Nyt gal­leri til­fø­jet under punk­tet fig­ur­gal­lerier
24/04–16  IBAN & SWIFT kode til­fø­jet til “Bliv medlem”
23/04–16 Nyheds­brev #6/maj 2016 til­fø­jet
15/04–16 Nyheds­brev #5/apr 2016 til­fø­jet
12/04–16 Oplagt video fra befæst­ningda­gen 2011 under sikringsstyrken på vestvold­en
19/03–16 Nyheds­brev #4a/apr 2016 til­fø­jet
21/02–16 Nyheds­brev #4/Mar 2016 til­fø­jet
17/02–16 Oplagt video fra befæst­nings­da­gen 2016 under Sikringsstyrken på vestvold­en
16/02–16 2 nye gal­lerier til­fø­jet under punk­tet Fig­ur­gal­lerier
23/01–16 Nyheds­brev #3/Feb 2016 til­fø­jet
16/01–16  Nyheds­brev #2/Jan 2016 til­fø­jet
10/01–16  Siden Tidligere num­re af Chakoten opdateret
10/01–16 Årgan­gende 2000–2006 af Tidsskriftet lagt op på siden
04/01–16  Fig­ur­gal­lerier  — tekst opdateret
02/01–16  Nyheds­brev #1/Jan 2016 til­fø­jet
02/01–16  Mødekalen­der opdateret
02/01–16  Befæst­nings­da­gen 2015 til­fø­jet under 1914-grup­perne/Sikringsstyrken