Nyt på hjemmesiden 2016

 

20/12–16 Chakotens Jule­hik­sen 2016
11/11–16 2 gal­lerier til­fø­jet: John Sjöberg & Claus Andersson
04/11–16 Årspro­gram 2017 udgivet
04/11–16 Nyt kalen­der­mod­ul tilføjet
15/10–16 Anvis­ningssalg tilføjet
15/10–16 Nyheds­brev #11 tilføjet
16/09–16  Punk­tet Krigsspil udvidet og mate­ri­aler tilføjet
11/09–16  2 Gal­lerier til­fø­jet: John winther Hansen & E.Hald
11/09–16  Anna Palm de Rosa Planch­er tilføjet
22/08–16 Befæst­nings­da­gen 2016 Gladsaxefortet
23/07–16 En ryt­terof­fi­cers erindringer — tilføjet
23/07–16 Aux­il­lær korpset uni­form­s­planche tilføjet
23/07–16 Artikel Napoleons fødest­ed tilføjet
23/07–16 En ryt­terof­fi­cers erindringer — tilføjet
23/07–16 Aux­il­lær korpset uni­form­s­planche tilføjet
23/07–16 Artikel Napoleons fødest­ed tilføjet
20/07–16 Dan­ish Infantry of the Line and Light Infantry 1803–1814. The Per­ry Achieve­ment — tilføjet
20/07–16 Menu struk­tur ændret -
flere under­punk­ter til­fø­jet under Militærhistorie
06/07–16 Uni­for­mens anato­mi tilføjet
04/07–16 Nyheds­brev #8/Juli 2016 tilføjet
18/05–16  Rye’s brigade og Lægsrulle tilføjet
18/05–16  Nyheds­brev #7/juni 2016 tilføjet
15/05–16  Befæst­nings­da­gen 2015 på Glad­sax­e­fortet tilføjet
15/05–16  Hærens grad­stegn 1911–23 til­fø­jet under 1914-Gladsaxfortet
14/05–16  1914-grup­perne ændret til højere liggende hieraki
24/04–16  Nyt gal­leri til­fø­jet under punk­tet figurgallerier
24/04–16  IBAN & SWIFT kode til­fø­jet til “Bliv medlem”
23/04–16 Nyheds­brev #6/maj 2016 tilføjet
15/04–16 Nyheds­brev #5/apr 2016 tilføjet
12/04–16 Oplagt video fra befæst­ningda­gen 2011 under sikringsstyrken på vestvolden
19/03–16 Nyheds­brev #4a/apr 2016 tilføjet
21/02–16 Nyheds­brev #4/Mar 2016 tilføjet
17/02–16 Oplagt video fra befæst­nings­da­gen 2016 under Sikringsstyrken på vestvolden
16/02–16 2 nye gal­lerier til­fø­jet under punk­tet Figurgallerier
23/01–16 Nyheds­brev #3/Feb 2016 tilføjet
16/01–16  Nyheds­brev #2/Jan 2016 tilføjet
10/01–16  Siden Tidligere num­re af Chakoten opdateret
10/01–16 Årgan­gende 2000–2006 af Tidsskriftet lagt op på siden
04/01–16  Fig­ur­gal­lerier  — tekst opdateret
02/01–16  Nyheds­brev #1/Jan 2016 tilføjet
02/01–16  Mødekalen­der opdateret
02/01–16  Befæst­nings­da­gen 2015 til­fø­jet under 1914-grup­perne/Sikringsstyrken