Nyt på hjemmesiden

TILFØJELSER OG ÆNDRINGER CHAKOTEN

Marts — Mate­ri­ale om Tekno/Brigader og Britains fig­ur­er tilføjet
Marts — Menupunk­tet Tin­fig­urens his­to­rie til­fø­jet i sidemenuen
06/03–17 Nyheds­brev #5/2017 tilføjet
04/03–17 Emnereg­is­ter for Tid­skriftet Chakoten 1946–2016 tilføjet
Feb­ru­ar — Den danske hær 1932–1942 tilføjet
Feb­ru­ar — Dan­sk forsvar i mellemkrigsti­den tilføjet
Feb­ru­ar — Menupunk­tet MELLEMKRIGSTIDEN til­fø­jet i sidemenuen
Feb­ru­ar — Den danske Brigade
Feb­ru­ar — The Dan­ish army 9. April 1940 tilføjet
Feb­ru­ar — Menupunk­tet DANMARK til­fø­jet under 2. Verdenskrig
14/02–17 Nyheds­brev #4/2017 tilføjet
14/01–17 Nyheds­brev #3/2017 tilføjet
08/01–17 Nyheds­brev #2/2017 tilføjet
01/01–17 Nyheds­brev #1/2017 tilføjet

 

TIDLIGERE ÆNDRINGER