Nyt på hjemmesiden

TILFØJELSER OG ÆNDRINGER CHAKOTEN

Marts — Mate­ri­ale om Tekno/Brigader og Britains fig­ur­er til­fø­jet
Marts — Menupunk­tet Tin­fig­urens his­to­rie til­fø­jet i side­menu­en
06/03–17 Nyheds­brev #5/2017 til­fø­jet
04/03–17 Emnereg­is­ter for Tid­skriftet Chakoten 1946–2016 til­fø­jet
Feb­ru­ar — Den danske hær 1932–1942 til­fø­jet
Feb­ru­ar — Dan­sk forsvar i mellemkrigsti­den til­fø­jet
Feb­ru­ar — Menupunk­tet MELLEMKRIGSTIDEN til­fø­jet i side­menu­en
Feb­ru­ar — Den danske Brigade
Feb­ru­ar — The Dan­ish army 9. April 1940 til­fø­jet
Feb­ru­ar — Menupunk­tet DANMARK til­fø­jet under 2. Ver­den­skrig
14/02–17 Nyheds­brev #4/2017 til­fø­jet
14/01–17 Nyheds­brev #3/2017 til­fø­jet
08/01–17 Nyheds­brev #2/2017 til­fø­jet
01/01–17 Nyheds­brev #1/2017 til­fø­jet

 

TIDLIGERE ÆNDRINGER