Reislers populære legetøjsfigurer

Boganmeldelse af Jens Kristian Boll

En betragtelig del af Chakotens læsere har formentlig gjort deres tidligste militære erfaringer med Reislers populære soldater, hvad enten det drejede sig om de brune og grå soldater – eller negersoldaterne, som de i hine svundne tider hed, i 54 mm-formatet. Eller ”de grå og brune myresoldater” i 30 mm-formatet, der til gengæld var kompatible med Teknos og Wilmers militærkøretøjer.  Jeg går derfor ud fra, at bladets læsere vil blive glade over at høre, at Martin S. Nielsen nu har udgivet sit værk om Reislers figurer.

Et pionerkommando bestående af Reisler figurer fra serien med khakifarvede danske soldater. Foto: Per Finsted

Bogen fortjener at blive et standardværk. Veloplagt og udførligt fortælles om firmaet og dets produktion. Enhver figur, som Reisler udsendte, er gengivet med et tydeligt og smukt farvefotografi.

Læserne føres på en spændende rejse gennem Reislers righoldige produktion af moderne soldater, danske livgardere i galla og til hverdag, cowboys, indianere, meksikanere, spejdere, rumforskere, brandfolk og politibetjente, eksotiske dyr og den danske bondegårds beboere og deres dyrehold. Også Reislers vognpark og de mindre kendte serie af tilbehør til modeljernbanen i HO-format i form af huse, banearbejdere og passagerer præsenteres.

Bogen sluttes med et solidt og spændende dokumentationsmateriale fra kataloger og annoncer.

Som et kuriosum kan nævnes, at Reislers ”negersoldater” på udgivelsestidspunktet formentlig var blandt de mest veludrustede 3. verdens soldater i legetøjshistorien, da de var støbt i samme forme som Reislers grå og brune soldater, om end de bar de klassiske danske uniformsfarver rød frakke og blå bukser.

Derfor rådede negersoldaterne over moderne våben som maskingeværer, morterer, kanoner, flammekastere, maskinpistoler og havde sanitetskorps med lotter, radiooperatører, motorcykelordonnanser og soldater på orlov. Det i en tid, hvor de fleste ”sorte” figurer i legetøjsverdenen efter udseendet og bevæbningen at dømme snarest hørte hjemme i Knold og Tots julehæfter.

Desværre fremstillede Reisler ikke negersoldaterne i ”myre-formatet”, om end talrige samlere, blandt andet undertegnede, har rådet bod på dette savn ved at male ufarvede Reisler myresoldater som de populære negersoldater.

Interesserede kan finde Per Finsteds artikel ”Reisler figurer – Om Reislers soldaterserie” på nettet.

Martin S. Nielsen: Reisler legetøjsfigurer. SB-forlag.dk. ISBN 978-97-998-904-2-2. 168 sider. pris 398 kr. forsendelse inkl. bestilles på ww.sb-forlag.dk