Ryttertræfningen ved Haelen, 12. august 1914

Ryttertræfningen ved Haelen, 12. august 1914