Udklipsark – _Danmarks Hær og Flaade_ – Hærens Flyvetropper mv.