Artilleri

artilleri

Artilleri — Dan­sk kanon på Kro­n­borg under Kro­n­borgs bele­jring af svenskerne 1658, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen

Artik­ler om styrk­er der kæm­per ved affyring af tunge mis­siler (eksklu­siv selvkørende materiel)