Figurgallerier

figurgalleri

Hans Christian Wolter, Svend Nielsen og den britiske ambassadør i Danmark, David Frost, studerer figurgalleri på Frederiksberg Slot i anledning af 200-året for briternes bombardement af København i 1807.

Modelfigurer indtager en betydningsfuld rolle i Selskabet. Det er hovedsagelig rundmassive figurer, der har interessen og resulterer i flotte resultater.
Der er dog enkelte, der bemaler flade figurer, som har en lang tradition I Tyskland.
Oprindelig produceredes store mængder figurer til legetøjsformål. Efter 2. Verdenskrig har der udviklet sig en omfattende og varieret produktion  af modelfigurerer i meget høj kvalitet. Dette åbner store muligheder for enten at anvende og bemale figurerne direkte fra producenterne eller at konvertere indkøbte figurer, så de kan indgå i andre sammenhænge. Eksempelvis var uniformsindflydelsen på Danmark-Norge fra Frankrig betydelig under Napoleonskrigene. Det betyder, at fine franske figurer kan ombygges til vise danske fra den samme periode

Krigsspilfiguren måler omkring 20-28 mm. Udstillingsfigurerne måler typisk mellem 54 og 120 mm. Materialerne er oftest tin eller resin.

Modelfigurer og modelbyggeri I form af dioramaer indgår i Selskabets møder hvor figurer og teknikker diskuteres. Selskabet afholder med mellemrum udstillinger af modelfigurer samt en årlig konkurrence I forbindelse med julemødet