Chakotens Nyhedsbrev #14.1/20017

ER EFTERÅRET SMÅT OVER OS OG VI BEGYNDER ALLE AT FINDE DE PROJEKTER FREM SOM V HAR SKUBBET LIDT TIL SIDE HER I SOMMERPERIODEN OG GØR OS KLAR TIL ADSKILLIGE HYGGETIMER MED VORES INTERESSER

MEEEEN  FØR VI NU ALLE SAMMEN GEMMER OS I HVER VORES HYGGEKROG HUSK LIGE AT DER OGSÅ FOREGÅR MANGE SPÆNDENDE TING UDEN FOR HYGGEKKROGEN

 

Lørdag 21 oktober

MEDLEMSARRANGEMENT FOR CHAKOTEN & VÅBENHISTORISK SELSKAB

Tilmeld­ing til besøg ved Garde­husar­reg­i­mentets Hes­teskadron, den 21 okto­ber 2017.

Rund­vis­ning i staldene og brief­ing om HESK, samt besøg og rund­vis­ning i den his­toriske samling.

For­friskn­ing i Casi­no hvor John Win­ter Hansens 54 mm fig­ur­er af GHR hes­teesko­rte er udstillet.

Arrange­mentet starter kl. 10.00 og for­ventes afs­lut­tet ca. kl 14.00.

Bindende tilmeld­ing til kassereren

sen­est d. 09. oktober.

 

På mail: chakoten.kasserer@gmail.com — eller på tele­fon: 2290 2856.

 

Ved arrange­mentets afs­lut­ning vil der for det beskedne beløb af 50,- kr. kunne nydes tre stk. smør­re­brød, samt en øl eller vand i Ped­er Ålborg Stuen.

Tilmeld­ing til denne del af arrange­mentet er bindende og skal ligeledes ske sen­este den        9. okto­ber — ved ind­be­tal­ing af 50,- kr. til Sel­sk­a­bets kon­to: 1551 6554873, mær­ket HESK.

Medlem­merne er velkom­men til at med­bringe ægte­fælle, om dette skulle have interesse.

Arrangementet er endvidere åbent for medlemmer af Våbenhistorisk Selskab.

Koor­di­na­tion af trans­port og pris­er vil fremgå af mødekalen­deren i septembernummeret.

KØRSELSVEJLEDNING 

KORT TIL HUSARREGIMENTET I SLAGELSE

KORT TIL HESTEESKADRONEN

 

Ons­dag 1. november

HYGGEMØDE & ANVISNINGSSALG 

Med mange fig­ur­er og inter­es­sante gam­le bøger. De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail, lige­som lis­ten lægges på Chakotens hjemme­side sen­est 14 dage før anvis­ningssal­get. De, der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt liste over det udbudte mod at ind­sende en A4 kuvert forsynet med adresse og kr. 10,00 i por­to til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hardsvej 17, 3.th., 1817 Fred­eriks­berg C. Bud kan også sendes via e-mail til christian@raun.dk.

Skriftlige bud sendes til Ole Thure­holm, Hjorteled­det 7, 3660 Sten­løse. Medlem­mer af Fig­u­ri­na Dan­i­ca er velkomne til at delt­age eller byde pr. mail eller post.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG