Chakotens Nyhedsbrev #3/Feb 2016

Årets første Onsdagsmøde er overstået og aftenerne er stadig mørke
og lange, hvilket jo indbyder til at få lavet en masse nye modeller og artikler m.m.

Her fra webmasters side kan jeg fortælle at der blandt ildsjæle arbejdes ihærdigt på at få konverteret materialet fra den gamle hjemmeside så vi kan få lagt det op her på vor nye hjemmeside.

Jeg vil ikke melde nogen officielle tidsfrister ud på hvornår vi lægger de forskellige tekster og billeder op på siden for det vil blive gjort løbende, men vi håber på at kunne få lagt det meste af materialet op her i løbet af 2016 ( der skal jo også være tid til at få lagt NYE spændende artikler og billeder op fra JER MEDLEMMER ).

Så jeg kan kun opfordre jer til at holde løbende øje med hjemmeside samt til at selv komme med bidrag uanset om det er artikler eller billeder

Lars
Webmaster

Onsdag den 3. februar

Carl-Gustav krigene 1657-1659
Vores medlem, Martin Davidsen, udgiver en bog om militærtjeneste under Carl-Gustav krigene 1657-1659. Forløbet bliver set igennem hovedpersonen Tobias Rens, der er en ung soldat i Frederik III’s tjeneste i. På tæt hold fører han os igennem begge krige; og via hans oplevelser tages læseren med i hverdagens hårde betingelser under den stormfyldte periode af landets historie. Rens oplever krigens gru, magtkampen mellem adelen og kongen, kærligheden med Frida, sorg, frustration, politiske intriger, alt imens krigen raser over hele landet og København lægges under belejring.

 

OBS OBS OBS OBS   –      ændring til mødekalender 2016  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mødet den 2. marts 2016

Vi er desværre nødt til at aflyse workshoppen den 2. marts, fordi to ud af tre af de bærende kræfter er blevet langtidssyge (Hvor uheldig kan man være?) Vi satser på at kunne gennemføre den senere i år eller i begyndelsen af 2017.

I stedet laver vi en hyggeaften, hvor alle opfordres til at tage figurer, billeder, film o.lign.  med, så vi alligevel kan få en udbytterig aften.

HUSK VI LEDER STADIG EFTER FRISKE KRÆFTER !!!!

BILLEDRE

Alle onsdagsmøder åbner kl. 18.15, og de annoncerede programpunkter (foredrag eller andet) starter kl. 19.30.  Med mindre andet er angivet, finder medlemsmøderne sted på Rødovregaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.