Bliv medlem af CHAKOTEN

Du kan altid blive et aktivt medlem af Chakoten — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab.
Følg blot lin­ket -BLIV MEDLEM- her på siden og se hvor­dan.
Bliv Medlem
Eller kik ind på vores Face­book:
Face­book
Et års medlem­skab; fra 1. jan­u­ar til 31. decem­ber — incl. fire num­re af vores blad Chakoten, medlemsmøder og udflugter — kun 375,- kr.

Julemøde og den store Års-konkurrence: lørdag den 2. december på Rødovregård.

Det blev en fornø­jelig aften med god mad og hyggeligt samvær. End­nu et frem­ra­gende dis­play af medlem­mernes kun­nen på mod­el og fig­ur området.

Best in Show 2017 blev: Svend Nielsen med et prægtig dio­ra­ma af Napoleon og Jose­fines kro­n­ing 1804.

Førstepladser i øvrige kat­e­gori­er gik til:

  1. Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser) Claus Mogensen
  2. Enkelt­fig­ur op til 65mm (runde — flade) Bri­an Petersen
  3. Ryt­ter­fig­ur op til 65mm (runde – flade) Claus Ander­son
  4. Enkelt­fig­ur over 65mm (runde – flade) Bri­an Petersen
  5. Ryt­ter­fig­ur over 65mm (runde – flade) Claus Ander­son
  6. Fig­ur­er op til 30mm (enkelt — krigsspils­fig­ur­er) Claus Ander­son
  7. Figurgrupper/vignetter (alle stør­relser, runde – flade) Lasse Hylle­mose
  8. Dio­ra­maer og opstillinger.Svend Nielsen
  9. Fra det hjem­lige skatkam­mer. Claus Ander­son