Chakoten nyhedsbrev # 6 okt/2015

Detal­jeret mødekalen­der findes under  Medlemsmøder. — Se info om møde­lokaler ned­erst på siden.

Hans-Christian Eisen: 50 år, der foran­drede ver­den – 1864–1914
Ons­dag den 7. okto­ber kl. 19.00
Hans-Christian Eisen vil – ud fra 3 forskel­lige spor i den europæiske udvikling — kaste nyt lys over denne meget brogede peri­ode, og han vil dermed redegøre for, hvor­for den 1. ver­den­skrig blev uundgåelig

Ideer til Efterårsferien

Nu nærmer efterårs­fe­rien sig med hastige skridt og i den anled­ning kom­mer her et par ideer til hvad
man kan bruge lidt af ferien på set med mil­itærhis­toriske øjne.

Nyt spe­cial­mu­seum åbnet!   —  særligt om Søkri­gen i Nord­søen under Første Verdenskrig

I Nyhed­erne kunne man fornyligt høre om det nye museum som er åbnet i Thy­borøn og som fortæller his­to­rien om “Slaget ved Jyl­land” — ver­den­shis­to­riens største søs­lag mellem den
engelske Grand Fleet og den Tyske Hochsee Flotte den 31. maj 1916

http://www.seawarmuseum.dk/Om-Museet

Ebeltoft Mil­itær His­torisk Samling

En anden nyhed er Ebeltoft Mil­itær His­toriske Sam­lein, der er en en pri­vat sam­ling af danske og tyske hånd­våben og mil­i­taria fra 1700-tallet og frem til 1945. Sam­lin­gen er pri­vateje og museet ejes af Bir­gith og Jørn Bahnsen.

Museet er åbent efter tele­fonisk aftale, eller kig forbi adressen og ring på dørklokken

HER KAN DU SE EN LISTE AF FORSLAG TIL MUSEUMSBESØG I EFTERÅRSFERIEN