Sidste Nyt — August

Efterårets Pro­gram for Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab

Dansk MMødeplakat Efteraar 2014ilitærhis­torisk Sel­sk­abs efterår­spro­gram er nu færdigt. Efteråret byder bl.a. på fore­drag om Tunestill­in­gen og om de dansk-franske forhan­dlinger i 1870.

Klik på billedet til ven­stre for at åbne det fulde program.

 

 

Dansk Mil­itærhis­torisk Sel­skab bidrager til udstill­ing på Rud­er­s­dal Museer

Ruderdal 2Det er lidt gamle nyheder, men flere medlem­mer af sel­sk­a­bet har hjulpet til med den mil­itærhis­toriske udstill­ing “Krig 1814–1864-1914″ på Rud­er­s­dal Museer, både med viden om uni­formerne, og med udstillingsgenstande.

Klik på billedet til ven­stre, for at komme til udstill­in­gens hjemmeside.

Udstill­in­gen kan ses frem til medio oktober.

Den Danske Brigade i Sverige 1943–45Danforce

Per Fin­st­eds artikel-serie om den Danske Brigade (Dan­force) kan nu atter nydes i sin fulde længde. Klik på billedet, for at se hele artikel-serien.

Møder i Chakoten August 2014

Hyggemøde i Chakoten, Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab

Ons­dag den 13. august kl. 19 på Rødovre­gaard

Vi starter sæso­nen i Chakoten, med at slu­dre om feriens gode oplevelser. Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser, fortæl for eksem­pel om en ting du er rigtig glad for at have, snak om dine ønsker om nye ting og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer, vis eventuelt billeder om dit interessefelt!

Byt­temøde i Dansk Militariaforening

Lørdag den 16. august fra kl. 9, Vandel-Hallen

Husk at med­bringe samler-/våbentilladelser. Kon­tak­t­per­son: Erik Ander­sen — tlf. 75 88 35 87

Lokalmøde i Dansk Militariaforening

Tirs­dag den 26. august kl. 19,  Tinghuset i Brædstrup

Byt­temøde i Dansk Militariaforening

Ons­dag den 30. august kl. 19,  Tinghuset i Brædstrup

Tilmeld­ing nød­vendig mht. ind­køb af kaffe og brød (20 kr.). Kon­tak­t­per­son: Poul Chris­tensen — tlf. 25 321 341