Nyheder — Februar 2015

Ons­dag den 4. marts: Medlemsmøde

Fil­maften: “En Rekrut fra 64″

En rekrut fra 64

Militærparade Chile

Vi viser den danske film fra 1910, “En Rekrut fra 64” bygget over Rists bog af samme navn. Desu­den vises optagelser fra Chiles nation­aldag med sol­dater i tyske uni­former fra omkring år 1900. Stor parade og imponerende militærorkester.

Den 14.-15. Marts: His­toriske Dage

historiskedage

Vores his­to­rieformi­dlere “Sikringsstyrken på Vestvolden” delt­ager i week­enden en 14.-15. marts i “His­toriske Dage” i Øksnehallen,.

Den 8. April: Gen­er­al­for­sam­ling og Anvisningssalg

Klokken 19:30, Rødovre­gaard

 Der er børssalg fra kl. 18.15 og anvis­ningssalg med masser af spæn­dende bøger kl. 20.30. Kun medlem­mer har adgang til selve gen­er­al­for­sam­lin­gen kl. 19.30–20.30.

Klik her for at se den fulde sal­gsliste til Anvisningssalget!

Den 9. April”

Midt i marts har fil­men “9.april” biograf­premiere. Man føl­ger en cyk­list­del­ing i de tidlige mor­gen­timer under kam­pen ved Lundtoft Bjerg og retræten til Aaben­raa og Hader­slev, hvor de sid­ste kampe foregår. Vores vicepræsi­dent har set fil­men og er imponeret.

Klik her for at se biograftraileren.

Maj/Sommer: Nye Mil­itærhis­toriske Museer

mellemslesvigsgrænser  SEA_WAR_LOGO_small

Museet “Mellem Slesvigs Grænser” ved Bylderup udstiller fra den 25. maj og frem “Søn­der­jyl­land i Krig.” I løbet af 2015 åbner end­videre også “Sea War Museum Jutland.”