Chakotens Nyhedsbrev #10/2017

dannebrogpaahalvstang    EN TRIST NYHED

Sel­sk­a­bets mangeårige medlem, Nils Eric Boes­gaard, er efter lang tids syg­dom afgået ved døden den 14. juni 2017.

Boes­gaard vil — i al fald af navn — være velk­endt af de fleste af Sel­sk­a­bets medlem­mer alene gen­nem sine udgivelser, Tin­sol­dater og små­folk, Tinge-late-lat­er, tin­sol­dater… samt Fjernt fra Dan­mark. Desu­den var Boes­gaard redak­tør af Sel­sk­a­bets tidsskrift Chakoten fra marts 1999 til sep­tem­ber 2000.

Ved julekonkur­ren­cen 2002 vandt Nils Eric Boes­gaard “Best in Show” med sit “Bjer­gar­tilleri, Ton­ga 1936”.

Med Boes­gaards bort­gang har vi mis­tet især stor viden inden for især det britiske imperi­um.

Nils Eric Boes­gaard bisættes fra Helsinge Kirke fredag den 23. juni 2017 kl. 11 fra Helsinge Kirke.

På Sel­sk­a­bets veg­ne

Hans Chr. Wolter

Chakotens Nyhedsbrev #9/2017

IKKE GLIP AF 2 SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

Så er sommer sæsonen indtrådt og Selskabets aktiviteter starter først op igen til august. I mellemtiden er det et par spændende militærhistoriske events det er værd at holde øje med.


            ( Lidt stemn­ing fra et tidligere arrange­ment med 1914-grup­perne)

Weekenden 17 — 18 juni — Krigshistorisk Festival

Krigfolk over 2000 år sætter hinanden stævne på Vestvolden.
Stenalderfolk, Romerske legionære og Vikinger. Middelalderens ædle riddere, og de første sortkrudskytter møder Napolionskrigenes soldater.  Danske Landsoldater og Den amerikanske Borgerkrig i 1864.                                                                                                       1. verdenskrigs danske Sikringsstyrke

1914–18 møder de tyske Westfront 16, franske og britiske styrker på Vestfronten.
Køretøjer fra 2. verdenskrig og den kolde krig slutter den historiske række af medvirkende grupper og enheder, Bl.a. Blue&Gray.dk og de Jydske Landsoldater.
Vi ses.….….

                                                        Læs mere her:   Program for Krigshistorisk Festival

 

Weekenden 24 — 25 juni — Kampen om Als

Oplev et af de vigtigste slag under krigen i 1864.                                                                           Hvor vi igen skal forsøge at forhindre Preusserne at sætte over Alssund. Mon der vil lykkes denne gang.


Den Historiske Brigade Als opfører slaget i autentiske uniformer og med våben og udstyr, der svarer nøje til, hvad soldaterne brugte under krigen i 1864.

Arrangementet indledes lørdag i Sønderborg centrum, hvor soldater, et seksspand med kanon, marketendere og hjemmefrontens kvinder går i optog gennem byen. Det festlige optoget begynder ved Sønderborg Slot og slutter på Rønhave plads.

 Vi ses.….

 

          Læs mere her:  www.1864.dk