Nyheder — Februar 2015

 Medlemsmøde Ons­dag den 4. marts

Fil­maften: “En Rekrut fra 64″

En rekrut fra 64

Militærparade Chile

 

Vi viser den danske film fra 1910, “En Rekrut fra 64” bygget over Rists bog af samme navn. Desu­den vises optagelser fra Chiles nation­aldag med sol­dater i tyske uni­former fra omkring år 1900. Stor parade og imponerende militærorkester.

His­toriske Dage 14.-15. Marts

historiskedage

Vores his­to­rieformi­dlere “Sikringsstyrken på Vestvolden” delt­ager i week­enden en 14.-15. marts i “His­toriske Dage” i Øksnehallen,.

Gen­er­al­for­sam­ling og Anvis­ningssalg den 8. April

Klokken 19:30, Rødovre­gaard

Der er børssalg fra kl. 18.15 og anvis­ningssalg med masser af spæn­dende bøger kl.
20.30. Kun medlem­mer har adgang til selve gen­er­al­for­sam­lin­gen kl. 19.30–20.30.

Ny Film om den 9. April

Ny dansk biograf­film om kam­p­ene den 9. April 1940 er på vej. Pilou Asbæk (Didrich, skurken i 1864) er med i endnu en hov­e­drolle. Vi tillader os at håbe på at fil­men vil være bedre end 1864!

Klik her for at se biograftraileren.

Ny Mil­itærhis­toriske Museerer fra Maj og frem!

mellemslesvigsgrænser  SEA_WAR_LOGO_small

Museum “Mellem Slesvigs Grænser” ved Bylderup udstiller fra den 25. maj og frem “Søn­der­jyl­land i Krig.” I løbet af 2015 åbner end­videre også “Sea War Museum Jutland.”