Chakoten Nyhedsbrev # 1

Den 8. April: Gen­er­al­for­sam­ling og Anvisningssalg

Klokken 19:30, Rødovre­gaard

 Der er børssalg fra kl. 18.15 og anvis­ningssalg med masser af spæn­dende bøger kl. 20.30. Kun medlem­mer har adgang til selve gen­er­al­for­sam­lin­gen kl. 19.30–20.30.

Klik her for at se den fulde sal­gsliste til Anvisningssalget!

Hvad er det for noget med “Chakoten Nyheds­brev # 1?”

Ultimo marts 2015, så starter vi for­fra med et nyt num­mer­sys­tem til vores opda­teringer her på siden. Der er allerede sket en masse i 2015, men vi beslut­tede at det ville være højest umil­i­tarisk at beg­y­nde række­føl­gende med #4!

Sikringsstyrken på Vestvolden — tilmeld jer i god tid!

Sikringsstyrken Brochure 2015Sikringsstyrken på Vestvolden har netop fået frem­stil­let en ny brochure. I kan hente den ved at trykke her.

Nu er der lang tid til Sikringsstyrkens store optræ­den sidst i Sep­tem­ber, men antallet af uni­former er begrænset, så det anbe­fales at tilmelde sig i god tid!

En Rekrut fra 64″ på Hirschsprungs samling

Hirschprungs SamlingI for­læn­gelse af sel­sk­a­bets vis­ning af fil­men “En Rekrut fra 64″, gøres det opmærk­som på at både fil­men, samt Frants Hen­nin­gens teg­ninger til Rists bog kan ses på Hirsch­prungs sam­ling frem til den 26. april i år.