Chakoten nyhedsbrev # 5 sep/2015

Detal­jeret mødekalen­der findes under  Medlemsmøder. — Se info om møde­lokaler ned­erst på siden.

TAGER VI HUL EFTERÅRETS AKTIVITETER

Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets his­to­rie
Ons­dag den 2. sep­tem­ber kl. 19.00
Torsten Friis fortæller om Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets
his­to­rie  fra 1801 til 1. Verdenskrig.

Sikringsstyrken­1914­-­18  -  Befæst­nings­da­gen
Søndag den 27. sep­tem­ber kl. 10.00 til 16.00
Befæst­nin­gens Dag. Artiller­ima­gasinet på Den his­toriske Vold i Rødovre –
For enden af Rødovre Parkvej.

Samt

Søndag den 27. sep­tem­ber kl. 11.00 til 15.00
Befæst­nin­gens Dag. Glad­sax­e­fortet, Bat­terivej 54, 2730  Herlev

Plakat A4  2015 kopi (00000002)             A3 plakat Gladsaxefortet.2  3. udgave

 

Alle ons­dagsmøder åbner kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, finder medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre