Chakoten Nyhedsbrev # 3

Så er som­mer­fe­rien ved ar rinde ud og vi starter friske  på efterårssæ­so­nen første mødeaf­ten bliver:

Ons­dag den 12. august

Hyggemøde
Vi starter efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­urer eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­marker, eller andet som kan have generel inter­esse. Du er meget velkom­men til at tage dine billeder med, gerne elek­tro­n­isk, så de kan vises på en skærm led­saget af et kort indlæg med dine kommentarer.

Alle ons­dagsmøder åbner kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, finder medlemsmøderne
sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre

 

Detal­jeret mødekalen­der kan hentes under Medlemsmøder, eller tryk på plakaten for at se den i fuld størrelse.

Mødeplakat 15-2