Boganmeldelse: Kejserens sidste luftskib

Af Simon Bering Papousek
Under 1. Ver­den­skrig blev indus­triens frem­bringelser testet og afprøvet. Auto­mo­bilet, mask­ingeværet og fly­ve­mask­i­nen er blot tre af tidens mod­erne og nye opfind­elser, man enten test­ede for dets mil­itært poten­tiale eller raf­finerede ved at benytte det på en ny måde.

Læs anmeldelsen af bogen “Kejserens sid­ste Luft­skib”  om en spæn­dende og fascinerende his­to­rie om en af de dati­dens nye tekniske frem­bringelser og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet.

Følg lin­ket: https://www.chakoten.dk/luftskibets-sidste-togt/

Luftskibet L70

Luft­ski­bet L70 var det sid­ste, der blev sat ind på tysk side under 1. Ver­den­skrig. Det blev skudt ned tæt på Eng­land i 1918.